บริษัท เอ็ม ดี อาร์ แปซิฟิค จำกัด

87/36-37 เกร็ดแก้วการ์เด้นท์ 4 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, 10900

Tel       : 02-158-0781                               
Fex      : 02-158-0786
Email : mdr.media@yahoo.com